Gig- och plattformsekonomi (del 3 av 3) Gig-ekonomin och facklig organisering, Johanna Palm

Från Per Thilander  

views
Tillgänglighet
Saknar den här filmen tillgänglighetsanpassning? Läs mer här i vår tillgänglighetsredogörelse hur du kontaktar oss för att få det åtgärdat.