Gig- och plattformsekonomi (Del 2 av 3) Plattformselskaper i et regulert arbeidsmarked: en studie av Foodora i Norge, Kristin Jesnes

Uppladdad av Per Thilander den 16 april, 2019  


Tillgänglighet
Saknar den här filmen tillgänglighetsanpassning? Läs mer här i vår tillgänglighetsredogörelse hur du kontaktar oss för att få det åtgärdat.