Gig- och plattformsekonomi (Del 2 av 3) Plattformselskaper i et regulert arbeidsmarked: en studie av Foodora i Norge, Kristin Jesnes

Från Per Thilander  

views
Tillgänglighet
Saknar den här filmen tillgänglighetsanpassning? Läs mer här i vår tillgänglighetsredogörelse hur du kontaktar oss för att få det åtgärdat.