2019-05-15 Lönesättning och jämställda löner Del 1: Prestationsbedömningar i individuell lönesättning - ideal, praktik och motivation. Petra Adolfsson, Bengt Larsson, Ylva Ulfsdotter Eriksson

Från Per Thilander  

views
Tillgänglighet
Saknar den här filmen tillgänglighetsanpassning? Läs mer här i vår tillgänglighetsredogörelse hur du kontaktar oss för att få det åtgärdat.