2019-05-15 Lönesättning och jämställda löner Del 2: Lönekartläggningar för jämställda löner - vision och verklighet. Minna Salminen-Karlsson, Anna Fogelberg Eriksson

Från Per Thilander  

views
Tillgänglighet
Saknar den här filmen tillgänglighetsanpassning? Läs mer här i vår tillgänglighetsredogörelse hur du kontaktar oss för att få det åtgärdat.