Att köpa röster

From Medieteknik Göteborgs universitet A year ago