Creating IP-Based Platforms in Research Collaborations

Uppladdad av Medieteknik Göteborgs universitet 10 Månader sedan