Det västsvenska SOM-seminariet 2020: Marcus Weissenbilder om automatisering av jobb

Från xwmarc@gu.se den 09 december, 2020  

views
Tillgänglighet
Saknar den här filmen tillgänglighetsanpassning? Läs mer här i vår tillgänglighetsredogörelse hur du kontaktar oss för att få det åtgärdat.