Gallring, avyttring, glömska - hur hanteras etiska frågor om obehagligheter på museer och vad sker när obehagligheter glöms bort?

Från medieteknik Medieteknik  

views
Tillgänglighet
Saknar den här filmen tillgänglighetsanpassning? Läs mer här i vår tillgänglighetsredogörelse hur du kontaktar oss för att få det åtgärdat.