Innovation information in the Strategic Decision Making of Public Research Organisations

Uppladdad av Medieteknik Göteborgs universitet 10 Månader sedan