Kvinnors utsatthet för partnervåld. Likheter och skillnader i studier från Vietnam, Pakistan, Sverige och Rwanda.

Från Göteborgs universitet, Medieteknik  

views
Tillgänglighet
Saknar den här filmen tillgänglighetsanpassning? Läs mer här i vår tillgänglighetsredogörelse hur du kontaktar oss för att få det åtgärdat.