Omvärldsseminarium 2: Cecilia Lindhé, föreståndare för Centrum för digital humaniora

Från Håkan Carlsson  

views
Tillgänglighet
Saknar den här filmen tillgänglighetsanpassning? Läs mer här i vår tillgänglighetsredogörelse hur du kontaktar oss för att få det åtgärdat.