Open Innovation Strategies – Managing Openness Across Different Business Models

Uppladdad av Medieteknik Göteborgs universitet 10 Månader sedan