Technology Convergence and the Impact on Industry: The Case of IoT

Uppladdad av Medieteknik Göteborgs universitet 9 Månader sedan