Vad är demokrati?

From Medieteknik gu.se 11 Months ago