Temadag om digital humaniora 20200910 - Jonathan Westin, Centrum för digital humaniora: Den autentiska kopian: digitaliseringar, simuleringar och humaniora

Från Katarina Wignell  

views
Tillgänglighet
Saknar den här filmen tillgänglighetsanpassning? Läs mer här i vår tillgänglighetsredogörelse hur du kontaktar oss för att få det åtgärdat.