Temadag om digital humaniora 20200910 - Jonas Ingvarsson, Litteraturvetenskap – Kritikens nya ordning.mp4

Från Katarina Wignell  

views
Tillgänglighet
Saknar den här filmen tillgänglighetsanpassning? Läs mer här i vår tillgänglighetsredogörelse hur du kontaktar oss för att få det åtgärdat.