Temadag om digital humaniora 20200910 - Christian Horn, Historia: What is a boat? Scandinavian rock art and neural networks

Från Katarina Wignell  

views
Tillgänglighet
Saknar den här filmen tillgänglighetsanpassning? Läs mer här i vår tillgänglighetsredogörelse hur du kontaktar oss för att få det åtgärdat.