Sök efter tagg: "critical heritage studies"

Do you want to become a student at the National Sports University in Gothenburg?

A short film aimed at elite athletes who want to combine sports and academic studies. The film also markets the National Sports University in Gothenburg - a collaborative project between Gothenburg…

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet 10 Månader sedan 83 views

Latinamerikas feministiska rörelser

Den svåra balansen mellan mångfald (klass, etnicitetet, sexuell läggning…) och behov av enade fronter Den latinamerikanska kvinnorörelsen presenteras med…

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet Ett år sedan 7 views

Samlingarna och samhället 2, introduktion

Annita Synnestvedt, koordinator kulturarvsakademin vid Göteborgs universitet

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet Ett år sedan 0 views

Critical Heritage Studies - Curating Mary Digitally - Representations of Medieval Material Culture in Installations and Online Archives

Cecilia Lindhé, researcher, University of Gothenburg

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet Ett år sedan 17 views

Göteborgs Stadsmuseum om magasinering och arkivering av arkeologiskt material

Ulf Ragnesten, arkeolog, Göteborgs stadsmuseum Karolina Kegel, antikvarie och arkeolog, Göteborgs stadsmuseum Åsa Engström, intendent, Göteborgs stadsmuseum Håkan…

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet Ett år sedan 6 views

Världskulturmuseets arbete med att tillgängliggöra samlingar i muséet

Karl Magnusson, museichef, Världskulturmuseet Klas Grinell, intendent, Världskulturmuseet Britta Söderqvist, enhetschef, Världskulturmuseet

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet Ett år sedan 4 views

Critical Heritage Studies - Waste - Visible and Invisible

Will Straw, professor, McGill University Montreal.

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet Ett år sedan 2 views

Critical Heritage Studies - Curating Overflow - Introducing CHS

Kristian Kristiansen, professor, University of Gothenburg

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet Ett år sedan 0 views

Kulturarvstider - vad betyder det egentligen?

Anders Högberg, docent arkeologi, Linnéuniversitetet

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet Ett år sedan 4 views

Gallring, avyttring, glömska - hur hanteras etiska frågor om obehagligheter på museer och vad sker när obehagligheter glöms bort?

Stefan Bohman, ordförande svenska ICOM

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet Ett år sedan 3 views