Sök efter tagg: "pil"

PIL direktsändning

Direktsändningen genomförs av PIL-enheten vid Göteborgs universitet. För mer information se http://pil.gu.se.

Från  xg01662@gu.se PIL-enheten Media den 11 juni, 2018

PIL Affärssystembaserade företagsspel - som integrerade moment av kurser på ekonom- och logistikprogrammen

Jonas Klingberg, projektledare Producerat av Göteborgs universitet 2012

Från  Medieteknik Göteborgs universitet den 20 mars, 2018 13 uppspelningar

PIL. Att använda personbaserade inspelningar i interaktivt lärande

Ingrid Behrns, projektledare Producerat av Göteborgs universitet 2013

Från  Medieteknik Göteborgs universitet den 20 mars, 2018 33 uppspelningar

PIL HPE103

Elisabeth Saalman, kursansvarig samt kursdeltagarna Cecilia Karlsson och Mikael Johansson. Filmen promotar den tredje och sista kursen i högskolepedagogik som PIL-enheten erbjuder lärare…

Från  Medieteknik Göteborgs universitet den 20 mars, 2018 76 uppspelningar