Sök efter tagg: "pil-enheten"

PIL direktsändning

Direktsändningen genomförs av PIL-enheten vid Göteborgs universitet. För mer information se http://pil.gu.se.

Uppladdad av  xg01662@gu.se PIL-enheten Media on 11 juni, 2018

PIL Affärssystembaserade företagsspel - som integrerade moment av kurser på ekonom- och logistikprogrammen

Jonas Klingberg, projektledare Producerat av Göteborgs universitet 2012

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet on 20 mars, 2018 14 plays

PIL. Att använda personbaserade inspelningar i interaktivt lärande

Ingrid Behrns, projektledare Producerat av Göteborgs universitet 2013

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet on 20 mars, 2018 35 plays

PIL HPE103

Elisabeth Saalman, kursansvarig samt kursdeltagarna Cecilia Karlsson och Mikael Johansson. Filmen promotar den tredje och sista kursen i högskolepedagogik som PIL-enheten erbjuder lärare…

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet on 20 mars, 2018 74 plays