Sök efter tagg: "studies"

Do you want to become a student at the National Sports University in Gothenburg?

A short film aimed at elite athletes who want to combine sports and academic studies. The film also markets the National Sports University in Gothenburg - a collaborative project between Gothenburg…

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet 9 Månader sedan 82 views

Vill du bli student vid Riksidrottsuniversitetet Göteborg?

En kort film som vänder sig till elitidrottare som vill kombinera elitidrott och akademiska studier. Filmen marknadsför samtidigt Riksidrottsuniversitetet Göteborg - ett…

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet 11 Månader sedan 169 views

Vad är egentligen Riksidrottsuniversitetet Göteborg?

En informationsfilm som förklarar vad Riksidrottsuniversitetet i Göteborg innebär – ett samverkansprojekt mellan Göteborgs universitet, Chalmers Tekniska Högskola och…

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet 11 Månader sedan 233 views

Latinamerikas feministiska rörelser

Den svåra balansen mellan mångfald (klass, etnicitetet, sexuell läggning…) och behov av enade fronter Den latinamerikanska kvinnorörelsen presenteras med…

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet Ett år sedan 6 views

Samlingarna och samhället 2, introduktion

Annita Synnestvedt, koordinator kulturarvsakademin vid Göteborgs universitet

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet Ett år sedan 0 views

Critical Heritage Studies - Curating Mary Digitally - Representations of Medieval Material Culture in Installations and Online Archives

Cecilia Lindhé, researcher, University of Gothenburg

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet Ett år sedan 16 views

Göteborgs Stadsmuseum om magasinering och arkivering av arkeologiskt material

Ulf Ragnesten, arkeolog, Göteborgs stadsmuseum Karolina Kegel, antikvarie och arkeolog, Göteborgs stadsmuseum Åsa Engström, intendent, Göteborgs stadsmuseum Håkan…

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet Ett år sedan 6 views

Världskulturmuseets arbete med att tillgängliggöra samlingar i muséet

Karl Magnusson, museichef, Världskulturmuseet Klas Grinell, intendent, Världskulturmuseet Britta Söderqvist, enhetschef, Världskulturmuseet

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet Ett år sedan 4 views

Critical Heritage Studies - Waste - Visible and Invisible

Will Straw, professor, McGill University Montreal.

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet Ett år sedan 2 views

Critical Heritage Studies - Curating Overflow - Introducing CHS

Kristian Kristiansen, professor, University of Gothenburg

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet Ett år sedan 0 views