Sök efter tagg: "studies"

Global Studies, Master´s Programme

The master's programme in Global Studies explores globalization from different thematic, theoretical and disciplinary perspectives. Using an inter- and multidisciplinary approach, it gives you a…

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet on 24 januari, 2020 4 plays

Do you want to become a student at the National Sports University in Gothenburg?

A short film aimed at elite athletes who want to combine sports and academic studies. The film also markets the National Sports University in Gothenburg - a collaborative project between Gothenburg…

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet on 26 oktober, 2018 90 plays

Latinamerikas feministiska rörelser

Den svåra balansen mellan mångfald (klass, etnicitetet, sexuell läggning…) och behov av enade fronter Den latinamerikanska kvinnorörelsen presenteras med…

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet on 20 mars, 2018 10 plays

Samlingarna och samhället 2, introduktion

Annita Synnestvedt, koordinator kulturarvsakademin vid Göteborgs universitet

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet on 20 mars, 2018 0 plays

Critical Heritage Studies - Curating Mary Digitally - Representations of Medieval Material Culture in Installations and Online Archives

Cecilia Lindhé, researcher, University of Gothenburg

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet on 20 mars, 2018 18 plays

Göteborgs Stadsmuseum om magasinering och arkivering av arkeologiskt material

Ulf Ragnesten, arkeolog, Göteborgs stadsmuseum Karolina Kegel, antikvarie och arkeolog, Göteborgs stadsmuseum Åsa Engström, intendent, Göteborgs stadsmuseum Håkan…

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet on 20 mars, 2018 6 plays

Världskulturmuseets arbete med att tillgängliggöra samlingar i muséet

Karl Magnusson, museichef, Världskulturmuseet Klas Grinell, intendent, Världskulturmuseet Britta Söderqvist, enhetschef, Världskulturmuseet

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet on 20 mars, 2018 4 plays

Critical Heritage Studies - Waste - Visible and Invisible

Will Straw, professor, McGill University Montreal.

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet on 20 mars, 2018 3 plays

Critical Heritage Studies - Curating Overflow - Introducing CHS

Kristian Kristiansen, professor, University of Gothenburg

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet on 20 mars, 2018 0 plays

Kulturarvstider - vad betyder det egentligen?

Anders Högberg, docent arkeologi, Linnéuniversitetet

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet on 20 mars, 2018 8 plays

Gallring, avyttring, glömska - hur hanteras etiska frågor om obehagligheter på museer och vad sker när obehagligheter glöms bort?

Stefan Bohman, ordförande svenska ICOM

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet on 20 mars, 2018 3 plays

Critical Heritage Studies - Urban Collections and Redistributions

Gabi Dolff-Bonekämper, professor, Technical University of Berlin

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet on 20 mars, 2018 7 plays

Critical Heritage Studies - Precious - An Exploration of Narrative Repairs of Artefacts

Staffan Holm, designer, Gothenburg Waste

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet on 20 mars, 2018 0 plays

Critical Heritage Studies - Ivar Arosenius - Conjuring Up the Artist from the Archives

Jonathan Westin, researcher, University of Gothenburg

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet on 20 mars, 2018 12 plays

Critical Heritage Studies - Assembling Alternative Heritage Futures - Curating Profusion in Homes and Museums

Jennie Morgan, research fellow, University of York

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet on 20 mars, 2018 3 plays

Critical Heritage Studies - Curating the Senses

Astrid Swenson, senior lecturer Brunel University London.

Uppladdad av  Medieteknik Göteborgs universitet on 20 mars, 2018 5 plays