Sök efter tagg: "critical heritage studies"

Samlingarna och samhället 2, introduktion

Annita Synnestvedt, koordinator kulturarvsakademin vid Göteborgs universitet

Från  medieteknik Medieteknik@gu.se 0 uppspelningar

Critical Heritage Studies - Curating Mary Digitally - Representations of Medieval Material Culture in Installations and Online Archives

Cecilia Lindhé, researcher, University of Gothenburg

Från  medieteknik Medieteknik@gu.se 20 uppspelningar

Göteborgs Stadsmuseum om magasinering och arkivering av arkeologiskt material

Ulf Ragnesten, arkeolog, Göteborgs stadsmuseum Karolina Kegel, antikvarie och arkeolog, Göteborgs stadsmuseum Åsa Engström, intendent, Göteborgs stadsmuseum Håkan…

Från  medieteknik Medieteknik@gu.se 8 uppspelningar

Världskulturmuseets arbete med att tillgängliggöra samlingar i muséet

Karl Magnusson, museichef, Världskulturmuseet Klas Grinell, intendent, Världskulturmuseet Britta Söderqvist, enhetschef, Världskulturmuseet

Från  medieteknik Medieteknik@gu.se 7 uppspelningar

Critical Heritage Studies - Waste - Visible and Invisible

Will Straw, professor, McGill University Montreal.

Från  medieteknik Medieteknik@gu.se 8 uppspelningar

Critical Heritage Studies - Curating Overflow - Introducing CHS

Kristian Kristiansen, professor, University of Gothenburg

Från  medieteknik Medieteknik@gu.se 0 uppspelningar

Gallring, avyttring, glömska - hur hanteras etiska frågor om obehagligheter på museer och vad sker när obehagligheter glöms bort?

Stefan Bohman, ordförande svenska ICOM

Från  medieteknik Medieteknik@gu.se 8 uppspelningar

Kulturarvstider - vad betyder det egentligen?

Anders Högberg, docent arkeologi, Linnéuniversitetet

Från  medieteknik Medieteknik@gu.se 19 uppspelningar

Critical Heritage Studies - Urban Collections and Redistributions

Gabi Dolff-Bonekämper, professor, Technical University of Berlin

Från  medieteknik Medieteknik@gu.se 0 uppspelningar

Critical Heritage Studies - Precious - An Exploration of Narrative Repairs of Artefacts

Staffan Holm, designer, Gothenburg Waste

Från  medieteknik Medieteknik@gu.se 0 uppspelningar

Critical Heritage Studies - Ivar Arosenius - Conjuring Up the Artist from the Archives

Jonathan Westin, researcher, University of Gothenburg

Från  medieteknik Medieteknik@gu.se 0 uppspelningar

Critical Heritage Studies - Assembling Alternative Heritage Futures - Curating Profusion in Homes and Museums

Jennie Morgan, research fellow, University of York

Från  medieteknik Medieteknik@gu.se 0 uppspelningar

Critical Heritage Studies - Curating the Senses

Astrid Swenson, senior lecturer Brunel University London.

Från  medieteknik Medieteknik@gu.se 0 uppspelningar

Critical Heritage Studies - Heritage as Common - Common as Heritage

Book release panel. Ola Wetterberg, professor Pascal Prosek, lecturer Christine Hansen, researcher Linda Shamma, project assistant Henric Benesch, researcher Ingrid Martins Holmberg, researcher

Från  medieteknik Medieteknik@gu.se 15 uppspelningar