Göteborgs universitet står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur Göteborgs universitets videoportal GU Play (play.gu.se) uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den beskriver också eventuella kända problem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan lösa dem. Vi arbetar konstant för att webbplatsen ska uppfylla lagkraven.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att vi just nu inte lyckas uppfylla alla krav på tillgänglighet till digital offentlig service. Vi försöker lösa problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 mars 2021.

Vår ambition är också inte bara att följa lagkraven, utan att ge alla webbplatsens användare en upplevelse där de kan uppfatta, förstå, och använda allt innehåll och funktionalitet, på ett så likvärdigt sätt som möjligt, på en webbplats som följer robust standard för dess konstruktion. Målsättningen är att all tidsberoende media (filmer och ljud) publicerad efter den 23 september 2020 som ligger publikt på GU Play skall vara tillgänglighetsanpassat för besökare i behov av undertext och syntolkning. Du hittar mer om vad lagstiftningen säger om film och ljud på medarbetarportalen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver mediefiler från oss tillgänglighetsanpassat i annat format än som vi presenterar det nu så kan du kontakta oss på följande sätt:
Skicka e-post till webbtillganglighet@gu.se
Ring oss på 031-786 00 00

Rapportera brister

Vi jobbar hela tiden på att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så ber vi dig att tala om detta för oss, så att vi kan försöka lösa problemet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter, så kan du kontakta DIGG och tala om det för dem.

Teknisk information

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Webbplatsens brister

Trots att den här webbplatsen i hög grad är tillgänglig, så har den fortfarande brister som vi arbetar på att få bort. Följande är kända brister och planen är att åtgärda dem innan 2021-03-31.

ID Beskrivning
KMS-19926 'Subscribe To Channel’-länk är inte navigerbar med tangentbord.
KMS-19987 ’Subscribe to Channel' -knapp och länk stöds inte av skärmläsare.
KMS-20503 Vissa knappar i karusellen på förstasidan saknar alt text.
KMS-20575 Tangentbordsnavigering med Tab-tangenten ligger i fel ordning i Redigera-läget för klipp.
KMS-20587 Radioknappar i schemaläggningen av publicering identifieras inte korrekt av skärmläsare.
KMS-20595 I Redigera-läget för klipp så är kapitel under fliken Tidslinje inte möjliga att navigera enbart med tangentbord.
KMS-20597 I Redigera-läget för klipp under fliken Tidslinje så navigerar Tab-tangenten till dolda element.
KMS-20601 Vissa HTML-element saknar unika ID.
KMS-20677 I spelarhistoriken saknas information om vilka klipp som tas bort när användaren klickar på "Remove from Watch History".
KMS-20776 Vissa fält i Redigeringsläget stöds inte av skärmläsare.
KMS-20928 Vissa redigeringsverktyg i fältet Detaljer>Beskrvning i Redigeringsläget stöds inte av skärmläsare.
KMS-20958 Vissa icke-interaktiva element i sökresultat är fokuserbara och navigeras till med Tab-tangenten, vilket de inte borde.
KMS-21272 Filterknapparna i sökfunktionen indikerar inte status.
KMS-21274 ”View selection” är en lista, men beter sig som en knapp.
KMS-21275 Sök-ikonen är inte en knapp, och borde inte manövreras till med hjälp av Tab.
KMS-21342 Vissa element i gallerier/kanaler saknar korrekta associationer för att kunna kontrolleras med skärmläsare.
REACH2-851 Kontrasten i beställningsformuläret för transkribering behöver korrigeras.
SUP-17981 Vissa etiketter smälter in i bakgrunden och är inte läsbara när högkontrastläget används.
SUP-19752 I Redigera-läget under fliken Tidslinje: ’Add Chapter/Slide’ nås inte med tangentbordsnavigation.
SUP-21836 Aria-labelledby attribut saknas i den globala sökfunktionen.
SUP-21840 Sök-ikonen saknar alt text.
SUP-21841 Aria-labelledby för "HeaderAccordion" på huvudsidans karusell fungerar inte korrekt.
SUP-22252 Fokusfunktioner fungerar inte korrekt i icke-interaktiva element i sökresultat.