Göteborgs universitet står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur Göteborgs universitets videoportal GU Play (play.gu.se) uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den beskriver också eventuella kända problem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan lösa dem. Vi arbetar konstant för att webbplatsen ska uppfylla lagkraven.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att vi just nu inte lyckas uppfylla alla krav på tillgänglighet till digital offentlig service. Vi försöker lösa problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Vår ambition är också inte bara att följa lagkraven, utan att ge alla webbplatsens användare en upplevelse där de kan uppfatta, förstå, och använda allt innehåll och funktionalitet, på ett så likvärdigt sätt som möjligt, på en webbplats som följer robust standard för dess konstruktion. Målsättningen är att all tidsberoende media (filmer och ljud) publicerad efter den 23 september 2020 som ligger publikt på GU Play skall vara tillgänglighetsanpassat för besökare i behov av undertext och syntolkning. Du hittar mer om vad lagstiftningen säger om film och ljud på medarbetarportalen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver mediefiler från oss tillgänglighetsanpassat i annat format än som vi presenterar det nu så kan du kontakta oss på följande sätt:
Skicka e-post till webbtillganglighet@gu.se
Ring oss på 031-786 00 00

Rapportera brister

Vi jobbar hela tiden på att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem med tillgängligheten i GU Play, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så ber vi dig att tala om detta för oss, så att vi kan försöka lösa problemet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter, så kan du kontakta DIGG och tala om det för dem.

Teknisk information

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Senaste version av tjänstens VPAT kan hittas här: https://knowledge.kaltura.com/help/accessibility-in-kaltura-products.

Webbplatsens brister och åtgärder som görs

Trots att den här webbplatsen i hög grad är tillgänglig, så har den fortfarande brister som det arbetas med. Du kan hitta information om åtgärdade problem varefter de blir lösta här: https://knowledge.kaltura.com/help/ongoing-accessibility-efforts. Den version av tjänsten som GU Play bygger på är för närvarande 5.108.602.