2019-05-15 Lönesättning och jämställda löner Del 1: Prestationsbedömningar i individuell lönesättning - ideal, praktik och motivation. Petra Adolfsson, Bengt Larsson, Ylva Ulfsdotter Eriksson

Uppladdad av Per Thilander on 12 juni, 2019