Musikens melodi styr körsångares hjärtfrekvens

Uppladdad av Medieteknik Göteborgs universitet Ett år sedan  

views