Sök efter tagg: "transnationalisering"

Buzz Words inom genusforskning

En språkvetare och en journalist resonerar kring användningen av genusforskningens ord. Vad menar genusforskarna och hur använder media begreppen, finns en historisk utveckling?…

Från  medieteknik Medieteknik 7 uppspelningar