Sök efter tagg: "pil"

PIL direktsändning

Direktsändningen genomförs av PIL-enheten vid Göteborgs universitet. För mer information se http://pil.gu.se.

Från  PIL-enhetens PIL-enheten Media

PIL Affärssystembaserade företagsspel - som integrerade moment av kurser på ekonom- och logistikprogrammen

Jonas Klingberg, projektledare Producerat av Göteborgs universitet 2012

Från  medieteknik Medieteknik@gu.se 15 uppspelningar

PIL. Att använda personbaserade inspelningar i interaktivt lärande

Ingrid Behrns, projektledare Producerat av Göteborgs universitet 2013

Från  medieteknik Medieteknik@gu.se 34 uppspelningar

PIL HPE103

Elisabeth Saalman, kursansvarig samt kursdeltagarna Cecilia Karlsson och Mikael Johansson. Filmen promotar den tredje och sista kursen i högskolepedagogik som PIL-enheten erbjuder lärare…

Från  medieteknik Medieteknik@gu.se 79 uppspelningar